Senter for byøkologi er invitert til å delta på “Gentle Actions”, Kunstnernes Hus, Oslo, 23. okt – 14. nov 2010

Oppdatert: 29.07.2010

“Gentle Actions er et kunst og miljøprosjekt med en eksperimentell visuell ramme som finner sted på Kunstnernes Hus 23.10-14.11.2010. Målet er å utforske hvordan kunstnerisk kunnskapserfaring kan ha en medvirkende stemme i en overbyggende og helhetlig miljøtenkning.

Gentle Actions skal fungere som en sosial skulptur der engasjerte mennesker innen kunst, kulturelle uttrykk, humanistisk, samfunns – og naturvitenskapelig forskning møtes – sammen med et aktivt og deltakende publikum. Med grunnlag i en utvidet forståelse av hva begrepet økologi innebærer, vil vi legge til rette for et mangfold av krysskulturelle og samfunnskritiske forbindelser fundert i bærekraftige tankemåter og visjoner.

Gentle Actions skal være et levende og aktivt bindeledd mellom teori og praksis, mellom materiell og ikke-materiell produksjon. Det vil være foredrag og presentasjoner, workshops, dialoger og diskusjoner, filmvisninger og tilgang til historisk og aktuell informasjon. Gjennom en serie tematiske plattformer vi har kalt ”habitater” vil vi sette et overbyggende søkelys på problemstillinger blant annet knyttet til energi, økonomi, matproduksjon, bruk av naturressurser, forholdet mellom natur/kultur, truede dyrearter, språk og kulturer.

Gentle Actions skal bidra til å øke den kollektive bevisstheten rundt bærekraftighet og synliggjøre alternative løsningsmodeller til våre nåværende samfunnsstrukturer.

Gentle Actions er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Norsk Forskningsråd, Kunstnernes Hus, Den Kulturelle Skolesekken, NBK Vederlagsfondet”

Les mer på Gentle Actions blog.

Les mer om vårt bidrag, “Hverdages mobilitet”, her.