Ny BYØK-rapport: BYØK 01/10 Den sosiale byen, en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler

Oppdatert: 13.04.2010

Rapporten tar utgangspunkt i en studietur som Senter for byøkologi gjennomførte i Tyskland i mars 2009. Hensikten med turen var å studere ulike prosjekter under DEN SOSIALE BYEN (Die soziale Stadt). Den sosiale byen er et føderalt program for samordnet og sektorovergripende områdesatsing i Tyskland. På studieturen fokuserte vi på prosjekter som gir gode eksempler på en praksis der idealet om deltakelse i stedsutviklingen er tatt på alvor. Vi presenterer her seks eksempler på slike prosjekter.

Rapporten er blitt til med støtte fra ulike aktører. Støtte fra Willy Brandt Stiftelsen muliggjorde studieturen, mens selve rapporten er blitt utgitt med støtte fra Husbanken.

Last ned rapporten her.