Annette Thommessens minnepris til “Kulturell Veving”

Oppdatert: 30.04.2010

Prosjektet Kulturell Veving i Bergen har gjort en stor innsats for kvinner på asylmottak i sitt lokalmiljø, og lagt ned et betydelig arbeid for å skape kontakt og gjensidig forståelse mellom asylsøkere og lokalbefolkning. Medarbeidere i prosjektet (Anne-Kathrine Vabø, Kari Anne K. Drangsland, Marry-Anne Karlsen fra Senter for byøkologi og tekstildesigner Heidi Winge Strøm) står også bak Støttegruppen for Fathia Ahmed Omar. Fathia, som er en av kvinnene som har deltatt på prosjektet, ble sammen med sin sønn sendt ut av Norge tidligere i år, noe som skapte sterke reaksjoner og stort engasjement hos mange.

Annette Thommessens minnefond mener dette prosjektet er en verdig vinner av en pris som hedrer Annette Thommesens minne, særlig på grunn av et engasjement som forener arbeid for å skape gode relasjoner mellom asylsøkere og nordmenn og uselvisk omsorg for mennesker som er i nød. De involverte framstår som flotte representanter for ildsjelene rundt i norske lokalsamfunn, som gjør en uvurderlig frivillig innsats for å bygge tillit og forståelse mellom folk med store forskjeller i bakgrunn og livssituasjon.”

Les mer hos Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Les hele begrunnelsen her.