Senter for byøkologi ønsker å knytte til seg flere medarbeidere!

Oppdatert: 02.03.2010

Har du gode prosjektideer? Har du lyst til å jobbe med stedsutvikling i et tverrfaglig miljø? Er du opptatt av å få inn miljøprinsipper i planleggingen, eller av prinsipper om rettferdighet i stedsutviklingen? Har du sett på nettsidene våre og tenkt ”De der er bra!” eller ”De der kan jammen forbedre seg!” Ta kontakt! Av interesse er både geografer, arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere eller andre som kjenner at dette er noe for dem.