Presentasjon på folkemøte; “Utviklingen i Ytre Arna”

Oppdatert: 01.03.2010

Anne-Kathrine Vabø presenterer prosjektet “Patterns for weaving place” på folkemøtet “Utviklingen i Ytre Arna, torsdag 18. mars, kl 19.00. Sted: Møtesalen Ytre Arna Skule. Arr.: Arna bydelsstyre.

“Patterns for weaving place” er en utarbeidelse av romlige strategier for hvordan ”veve et sted”, med utgangspunkt i forholdet mellom lokalbefolkningen og beboerne på asylmottaket i Ytre Arna. Prosjektet presenterer ulike spennede forslag til utvikling i Ytre Arna.