Foredrag på Husbankens frokostseminar 25. mars

Oppdatert: 18.03.2010

Kari Anne K. Drangsland i Senter for byøkologi presenterer to gjennomførte prosjekter; Sosiokulturell stedsanalyse, Haugenstua og “Den sosiale byen”, på Husbankens frokostseminar 25. mars, kl. 08.30 til 10.00, Husbankens lokale i Støperigata 1.

Les mer her.

Program:

Sosiokulturelle stedsanalyser som verktøy i byutviklingsprosesser, Kari Anne K. Drangsland, Senter for byøkologi

1. Sosiokulturelle stedsanalyser som verktøy i områdesatsingen -
eksempler fra områdesatsingen på Haugenstua.
Sosiokulturell stedsanalyse som verktøy, metode og gjennomføring.

Områdeløft Haugenstua: erfaringer og anbefalinger.

2. Kritiske momenter i arbeidet for medvirkning gjennom stedsanalyser spesielt og
i områdesatsing generelt.
Basert på erfaringer fra “Den sosiale byen” i Tyskland.

Veien videre – Bydelsdirektør Maria Brattebakke, Bydel Stovner