Oppstart av nytt forskningsprosjekt om asylmottak og lokalsamfunn på oppdrag for UDI

Oppdatert: 25.02.2010

Senter for byøkologi DA skal sammen med Agderforskning A/S undersøke hvordan forholdet mellom asylmottak og lokalsamfunn kan styrkes. Prosjektet er på oppdrag for UDI. Målsettingen er å få innspill til hvordan det kan legges bedre til rette for god samhandling mellom UDI, driftsoperatører, asylmottak og lokalsamfunn, og mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning. Lokalsamfunnsarbeid er et av UDIs satsningsområder i 2010, og rapporten skal etter planen publiseres i juni.