Foredrag på mottaksledermøte UDI 17. februar

Oppdatert: 02.02.2010

Kari Anne K. Drangsland holder foredrag på mottaksledermøte, UDI region midt, i Trondheim 17. februar.

Tittel: Presentasjon av funn og anbefalinger i rapport om lokalsamfunnsarbeid i Arna.