Senter for byøkologi har flyttet inn på nytt kontor!

Oppdatert: 23.10.2009

Senter for byøkologi har fått kontorplass i Bergen designinkubator* på USF Verftet. Vi har nå installert oss og tar gjerne i mot besøk!

* “En ressurs for design utviklet av Bergen Kommune, Kunsthøgskolen i Bergen og USF, som samarbeider i dette prosjektet for å synligjøre designkompetansen og styrke nyutdannede studenters mulighet til å etablere en næring og komme i kontakt med næringslivet i kommunen. Målene er at flere nyutdannete innen kulturbasert næring velger Bergen som base for sin virksomhet, og at flere av dem som velger å etablere seg innen dette feltet, lykkes med å skape en livskraftig virksomhet. Designinkubatoren vil tilby inntil fem kandidater en arbeidsplass med infrastruktur, faglig oppfølging og kontakt til de kompetanser som er relevant for den enkelte.” www.bergendesigninkubator.no