En felleshage i Ytre Arna, dugnad 4. juli

Oppdatert: 05.07.2009

Stedet Ytre Arna er preget av forfall. Mens de private boligene og hagene stelles av dem som bor der er det lite som gjøres i rommene imellom. En felleshage i Ytre Arna er en hage for møte mellom ulike beboere, både lokalbefolkning og beboere på asylmottaket. På et overgrodd areal nedenfor asylmottaket ble det på dugnad plantet frukttrær og bærbusker, laget en urtehage, rullet ut plen og anlagt en sti gjennom.

Prosjektet er en del av Anne-Kathrine Vabøs sin masteroppgave ved Bergen Arkitektskole, “Patterns for weaving place”.