Senter for byøkologi styremedlem i BOBY

Oppdatert: 17.06.2009

Senter for byøkologi, ved Bente Beckstrøm Fuglseth, er valgt inn som nytt styremedlem i Bergen Bolig- og Byplanforening (BOBY).