Senter for byøkologi i gang med nytt prosjekt, "Den sosiale byen"

Oppdatert: 24.06.2009

Senter for byøkologi har vært på studietur til Tyskland og sett på ulike prosjekter i forbindelse med det tyske planleggingsprogrammet “Den sosiale byen”. Vi er nå i gang med å lage en rapport på bakgrunn av denne studieturen, der vi vil ta for oss eksempler, erfaringer og overføringsverdi til en norsk kontekst. Rapporten er finansiert av Husbanken.