Ny rapport: Asylmottak som nærmiljø. BYØK rapport 01/09

Oppdatert: 24.06.2009

Senter for byøkologi har gjennomført en studie av relasjoner mellom asylmottaket og lokalsamfunnet i Ytre Arna, Bergen. Studien er forankret i en forståelse av at asylmottak ikke eksisterer i et vakuum, men blir en del av lokalsamfunnet på stedene der de lokaliseres. Rapporten  stiller blant annet spørsmål ved hva som er et godt forhold mellom asylmottak og lokalsamfunn. På bakgrunn av denne studien samt tidligere forskning, presenteres en rekke anbefalinger til hvordan nærmiljøperspektivet kan styrkes hos ulike aktører som er involvert i mottaksapparatet i dag.

Drangsland, Kari Anne Klovhold og Bente Beckstrøm Fuglseth. Asylmottak som nærmiljø – en studie av relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn i Ytre Arna. BYØK rapport 01/09. Bergen: Senter for byøkologi