Idéutvikling Rådal/Lagunen

Oppdatert: 24.06.2009

Senter for byøkologi, sammen med Agraff og 3RW Arkitekter, er et av tre team som er blitt plukket ut til å være med på parallell oppdraget “Idéutvikling Rådal/Lagunen”. Oppraget går ut på å utarbeide forslag til hovedgrep for en bymessig utvikling av området.