Husbanken finansierer prosjektet "En komparativ studie av energibruk i bygninger"

Oppdatert: 24.06.2009

Husbanken har gitt finansiering til prosjektet “En komparativ studie av energibruk i bygninger – en analyse av institusjonelle barrierer og drivkrefter for en mer miljøvennlig bygningssektor i Norge, Sverige og Tyskland”. Prosjektet vil gjennomføres i løpet av 2009 – 2010.