Innlegg og workshop på Byfriksjoner

Oppdatert: 23.04.2009

Senter for byøkologi ved Kari Anne Drangsland hold innlegget Hvordan påvirke samfunnsutviklingen? på Byfriksjoner sitt seminar “Ansvar – samsvar og tanken bak: Arkitekten, formgiveren og planleggerens rolle i samfunnsbygging” 22. april. Etterpå ble det arrangert en workshop med utgangspunkt i Senter for byøkologi sitt prosjekt Kulturell veving.